KONTAKT

STYRELSEKONTAKT

Nedan finns en länkar till planerade arbeten för 2022 som beslutades i handlingsplan 2022 av årsstämman i höstas


Vidare finner du även en länk på en sammanställning av ansvarsfördelningen inom styrelsen