Medlemsinfo

Medlemsinformation


Här finns information till alla våra medlemmar.


Värt att nämna är våra toaletter nere i viken - de behöver alla hjälpas åt att sköta dessa löpande.

Här följer instruktioner (som också finns att läsa på toalettdörren) som är viktiga alla läser igenom och följer:


Av miljömässiga skäl har vi en förbränningstoalett, den fungerar så här:


1. Sätt ALLTID en papppåse runt hålet innan du använder toaletten, oavsett om du kissar eller bajsar.

Den papppåse du skall använda ligger på hyllan.


2. Använd toaletten


3. Efter du är klar stänger du locket och trycker på knappen. Nu kan toaletten förbränna påsen med innehåll. Att använda papppåsen är helt nödvändigt för dess funktion. Det är absolut förbjudet att kissa och bajsa direkt i toaletten eftersom inget vatten finns och papppåsen möjliggör förbränningen.Viktigt att barn tar hjälp av en vuxen för att använda toaletten på rätt sätt.


Koden till toaletten och klubbhuset finns i utskicket som gått ut till alla medlemmar.


Lås inte toalettdörren med kodlåset när du är inne på toaletten - använd haspen för att låsa från insidan.

Annars finns risk för att bli inlåst om batteriet tar slut. När du lämnar toaletten måste du slå # för att åter låsa dörren.

(Kodlåset är inte satt i automatlåsning då detta medför risk för inlåsning.)


Var snäll lämna toaletten som du vill möta den!


Vi är en förening med 170 medlemmar som driver viken, klubbhuset och denna toalett ideellt. Helt utan bidrag från kommunen. Du är välkommen som medlem till föreningen och kan då hyra båtplats, använda toalett och klubbhus.Vi har ingen städfirma utan det är vakten som sköter städning av toaletterna ­- var snäll lämna toaletten som du vill möta den.

RENT & SNYGGT I VÅR HAMN !!

Låt oss hjälpas åt att hålla Korshamn fritt från plastskräp. Under de senaste åren har vi sett en ökad plastnedskräpning i viken. Om vi alla hjälps åt att plocka med oss både vårt eget och influtet/kvarglömt skräp kan vi hålla hamnen ren. För att förenkla sätter vi upp påsdispensrar vid huset samt krattorna, ta en påse och plocka med det du ser. OBS! lägg inte skräpet i holkarna för plastpåsar utan ta med det upp till vår soptunna i början av stigen.

 

MÄRKNING AV BÅTAR

Det är viktigt att alla med båtplatser märker sina båtar med sitt andelsnummer.

Märkningen skall sitta tydligt placerat i fören.

Tänk på att även tillfälliga båtplatsnyttjare skall märka båten med Ditt andelsnummer om Du hyr ut i andra hand.

Det händer att båtägare lägger sig på fel båtplats, vilket gör det svårt att identifiera vems båten tillhör.

Styrelsen kommer under säsongen kontrollera att detta efterföljs.

 


BRYGGDAGAR

I år blir det ett annat upplägg på vårbryggdagen pga Corona. Vi kommer att dela upp oss i två separata grupper för att minska antalet deltagare samtidigt.

Det kommer att gå ut ett separat utskick på gruppindelningar och tider. Vi uppmanar de som är i riskgrupp eller känner sig det minsta dålig att stanna hemma. Ni skall sända ett mail till teresa.enander@gmail.com  och meddela om ni uteblir. Vi kommer inte att ha någon grillning på vårbryggdagen, vi kommer se till att det finns dryck på plats.

Vi hoppas att det återgår till det normala och att vi till höstens bryggdag kan köra på som vi brukar. Vi återkommer om detta inför hösten. Vi ser fram i mot att ses i viken!

 

De medlemmar som fyller 65 år var vänlig att meddela detta till styrelsen så vi kan notera i vårt medlemsregister. Har du redan meddelat tidigare behöver Du inte meddela detta på nytt.

 

AVPRICKNING DELTAGANDE PÅ BRYGGDAGAR

Ett förtydligande när det gäller deltagande på bryggdagar.

Om man som medlem hyr en båtplats av en annan medlem så är det viktigt att man prickar av sig själv samt den man hyr av. Dvs man prickar av i två rutor, detta för att den man hyr av inte skall få en avgift för utebliven medverkan.

 

TOALETTER

En toalett med åtkomst från utsidan och en toalett med åtkomst via klubbhuset.

Toaletten från utsidan är försedd med ett kodlås med samma kod som in till klubbhuset 

Detta lås har inte automatisk låsning för att inte riskera att bli inlåst, använd haspen för att låsa när du är på toaletten. Det är viktigt att när Du lämnar toaletten låser efter dig,tryck stjärna (*) för att låsa.

Håll toaletterna rena efter er och följ de instruktioner som gäller förbränningstoaletter.

Tydliga instruktioner finns anslagna på respektive toalett.

Följs inte instruktionerna så kommer toaletterna att sluta fungera


MILJÖREGLER

Håll Er informerade om vilka miljöregler som gäller för vår badvik.