Styrelse

Styrelse


Vid allmänna och generella frågor maila till ordforande@korshmn.eu 

Ansvar

Namn

Tele

Mail

Ordförande

Pether Nordström

0768-31 80 80

Sekreterare

Carolina Molse

0704-83 65 68

Kassör

Jonas Roth Sjöblom

0706-243740

Ledamot

Carlos Wieslander

0739-02 62 37

Ledamot

Magnus Hobell

0704-29 90 04

Ledamot

Anders Björling

0739-42 09 32

Ledamot

Fredrik Arngården

0706-42 62 48

Ledamot

Hravn Forsne

0733-64 48 16

Ledamot

Roger Gebauer

0709-92 27 99

Suppleant

Linda Falkenberg

0722-19 19 36

Suppleant

Mariann Capocci

0706-36 30 80

Styrelsen informerar


Årstämma 2020

Då årstämman 2020 inte hölls pga av Corona, finns inget protokoll från stämman.

All dokumentation till stämman sändes ut till samtliga medlemmar som i majoritet via mail godkände alla styreksens förslag för 2021 samt valberedningens förslag till ny styrelse för kommande säsong.