Hamn information

Hamn information - förtöjningsregler


Båtstorlek vid våra bryggor och svajplatser

För alla våra bryggor, pontoner gäller att båtarna kan vara max upp till 26 fot, cirka 8 meter.

Maxbredd är 2.8 meter och en maxvikt på 2,5 ton


För stångbojarna är det mycket viktigt att akterförtöjningen spänns hård, dvs inga slacka linor samt att Ni fendrar av på bägge sidor. Fram måste fjädrar eller dyligt användas. Den svarta/Blåa linan är inte avsedd till förtöjning.Uthyrning av båtplatser i andra hand

Medlemmar i KBF sköter detta sinsemellan. Använd gärna anslagstavlan i viken,

Styrelsen förmedlar inga platser för andrahands uthyrning.

Informera styrelsen om alla byten/uthyrningar, gör det enklast via sekreterare@korshamn.eu


Du som hyr ut är skyldig att informera den som hyr av Dig vilka regler som gäller tex vakthållning, båtregler, märkning av båt samt deltagande i bryggdag.

Tänk på att avgiften för utebliven vakt respektive höstbryggdag sänds till innehavaren av båtplats/hytt.

 

OBS!

Du som hyr en båtplats av en annan medlem

Tänk på att pricka av deltagande både för dig själv men även för den du hyr av. Glömmer du detta så kommer den du hyr båtplatsen av få en avgift för utebliven medverkan.

 


Att hyra ut till en icke medlem

Om du hyr ut till en icke medlem i KBF måste du meddela styrelsen vem som hyr samt adressuppgifter, detta för att vi skall kunna teckna ett tillfälligt medlemskap med hyraren.

Avgiften faktureras och är 1 000 kr.  

Du som hyr ut är också skyldig att informera om klubbens regler.

Glöm inte att meddela vilka datum som gäller för Din båtplats när det gäller vaktdag och bryggdagar.

 

Det ligger i båtplatsinnehavarens ansvar att meddela den som hyr i andra hand om regler, vakter, bryggdagar etc. Styrelsen tar ingen aktiv del i denna överenskommelse. Alla avgifter, förutom Tillfällig medlemsavgift, faktureras till båtplatsinnehavaren.